เกี่ยวกับเรา รวมรูปผลงาน ราคา ตำแต่งน้องสาว คำถามที่พบบ่อย เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
เชียงใหม่ศัลยกรรมคลีนิก

ศัลยกรรมปรับหน้าบุคคล
ตาสองชั้น เก็บถุงไขมันใต้ตา
เสริมจมูก ตัดปีกจมูก
ตัดกราม ตัดโหนกแก้ม
เสริมคาง
ลักยิ้ม ปางบาง แก้หูกาง
ลบรอยตีนกา ดึงหน้า
ขูดซิลิโคนเหลวที่ใบหน้า
เลื่อนขากรรไกร
เสริมหน้าอก
ตัดหน้าอก ลดขนาดหน้าอก
แก้ไขหน้าท้องลาย ตัดไขมัน
รีแพร์ เสริมขนาดอวัยวะเพศ
แปลงเพศ ตัดลูกกระเดือก
ดูดไขมันเฉพาะจุด
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
26
Yesterday
157
This Month
4,023
Last Month
4,023
This Year
26,862
Last Year
85,505
เริ่มนับ : 18 ก.ค. 54เชียงใหม่ศัลยกรรมความงาม | คำถามที่ถามบ่อย
- ชมรูปศัลยกรรมอัพเดททุกสัปดาห์ได้ที่ www.facebook.com/chiangmaisurgery สนใจปรึกษาศัลยกรรม 086-9122333 053-398904 พี่ไก่ Line id chiangmaisurgery

ความประทับใจ
ความหมายของ นายแพทย์ระดับ 9 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (สูงสุดในสายงานแพทย์ สาย ข)


สายงานแพทย์ ---- นายแพทย์ ระดับ 9 (สูงสุดในสายงานแพทย์ สาย ข)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทางการแพทย์เฉพาะทาง หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในการวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ที่มีลักษณะยากมาก ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษในการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถ หรือ ประสบการณ์สูงมาก หรือปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษา โดยตรวจแนะนำให้คำปรึกษา วินิจฉัยปัญหาที่สำคัญทางวิชาการแพทย์เฉพาะทาง หรือทางการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ยากมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติการ และให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ที่มีลักษณะยากมาก โดยต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะทาง และทักษะพิเศษ หรือใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น ตรวจร่างกายโดยเทคนิคชั้นสูง วินิจฉัยโดยใช้เทคนิคชั้นสูง และเครื่องมือพิเศษ วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ และความรู้ชั้นสูง ชันสูตรโดยใช้เครื่องมือพิเศษ และความรู้ชั้นสูงรักษาโรคที่มี ีความยุ่งยากและซับซ้อน รักษาโรคทางจิตชั้นสูงและซับซ้อน ผ่าตัดเฉพาะทาง หรือเฉพาะโรคโดยใช้ทักษะ และเครื่องมือพิเศษทำการวิจัย และ ค้นคว้าความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สำคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ตรวจ แนะนำให้คำปรึกษาวินิจฉัย ปัญหาที่สำคัญทางวิชาการแพทย์เฉพาะทาง หรือทางการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่ยากมาก หรือทางการบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งรวมทั้งการประสานการปฏิบัติงานทาง วิชาการของหน่วยงานสาธารณสุข ให้เป็นไป ตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุง และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขเพื่อประกอบการ พิจารณากำหนดเป็นนโยบาย และแผนงานของกระทรวง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 8 หรือ ที่ ก.ม. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 7 หรือ ที่ ก.ม. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 8 แล้ว สำหรับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องมีความเชี่ยวชาญ งานในหน้าที่เป็นพิเศษ โดยมีผลงานอันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทาง และสำหรับที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจราชการ จะต้องมีความรู้สูง เป็นพิเศษทางวิชาการแพทย์เฉพาะทาง หรือทางการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ ให้คำปรึกษาแนะนำในการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สังกัด

 

จากประสบการณ์และการยอมรับในวงราชการทำให้ปัจจุบันหมอดำรงตำแหน่ง  นายแพทย์ระดับ 9

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ข้อความที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับ ในวงราชการของนายแพทย์เชี่ยวชาญได้แก่

สำหรับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องมีความเชี่ยวชาญ งานในหน้าที่เป็นพิเศษ โดยมีผลงานอันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทาง

 

อยากให้ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับบริการกับทางคลินิกครับ

สามารถบอกกับคนรอบข้างได้ว่า  ทำกับหมอคนนี้นะ  นายแพทย์เชี่ยวชาญสูงสุด ระดับ 9

 

นพ.ชาตรี  พรหมโชติ  พบ.ศัลยกรรมตกแต่ง (รามา)

ปัจจุปัน ดำรงตำแหน่ง         

- หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิกายวิภาค  โรงพยาบาลแพร่  http://www.phraehospital.go.th/module.php

- นายแพทย์เชี่ยวชาญสูงสุด ระดับ 9 (ศัลยกรรมตกแต่ง)

- เจ้าของเชียงใหม่ศัลยกรรมความงามคลินิก

 

ปล. ระดับความเชี่ยวชาญสูงสุดในสายงานแพทย์ดูที่

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/011-c9.html
วันที่โพสต์ : 2 พ.ค. 2010

เชียงใหม่ ศัลยกรรม ความงาม - เว็บคลินิกศัลยกรรมที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในภาคเหนือ
Copyright © 2011 ChiangmaiSurgery.com All rights reserved. power by praditweb.com
เชียงใหม่ ศัลยกรรม ความงาม โทร. 086-9122333 , 053-398904 E-mail : chiangmaisurgery@hotmail.com